• Διοίκηση και ηγεσία στις εκπαιδευτικές μονάδες 

    Αδαμάκη, Ευδοκία (2017-08-04)
    Οι εκπαιδευτικές μονάδες ως οργανισμοί μπορούν να εφαρμόσουν βασικές αρχές των διοικητικών λειτουργιών της Οικονομικής Επιστήμης. Τα ελληνικά σχολεία είναι κυρίως δημόσιοι φορείς εκπαίδευσης, με ελάχιστες εξαιρέσεις στον ...