• Πνευματική Κύπρος: Γράμματα, Τέχνες, Επιστήμες / Τεύχος 226-227 

    Λυσιώτης, Ξάνθος, 1898-1987; Γράβαρη-Πρέκα, Αλέκα; Θεοχαρίδου, Ιάνθη, 1938-; Χατζηκωστής, Γεώργιος Ν. 1936-; Δέλφης, Φοίβος, 1909-1988; Accrocca, Poeta Elio Filippo, 1923-1996; Spagnuolo, Antonio; Billeci, P.; Battiato, Francesco, 1945–2021; Certa, Gaspare Rolando, 1931–1987 (1979-07)
    Πνευματική Κύπρος, Τεύχος 226-227, Χρονιά ΙΘ', Ιούλιος-Αύγουστος, 1979