• Αυτόματη επισημείωση ιατρικής εικόνας 

  Γιαννουλάκης, Αναστάσιος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-12)
  Η ιατρική απεικόνιση αποτελεί βασικό στοιχείο της σύγχρονης υγειονομικής περίθαλψης. Λόγω του μεγάλου αριθμού ιατρικών εικόνων, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για έναν αποδοτικό μηχανισμό που μπορεί να ταξινομεί και να αναζητά ...
 • Διάγνωση και πρόληψη των παθήσεων του μαστού με χρήση τομογραφικής απεικόνισης 

  Ιωάννου, Σκεύη (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-12)
  Ο μαστός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για μια γυναίκα. Ωστόσο, μπορεί να αναπτύξει παθολογίες οι οποίες πιθανότατα να αναπτυχθούν σε καρκίνο. Παθήσεις οι οποίες δεν συνδέονται με τον καρκίνο είναι οι αναπτυξιακές ανωμαλίες, ...
 • Επεξεργασία και ανάλυση εικόνων μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου 

  Βαρνάβα, Σάββας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
  Η Μαγνητική Τομογραφία (ΜΤ) αφορά μια από τις πιο σύγχρονες και συνεχώς αναπτυσσόμενες τεχνικές ιατρικής απεικόνισης στο τομέα της Ακτινολογίας. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την πραγματοποίηση διαγνώσεων, ελέγχων - ...
 • Επεξεργασία και ανάλυση εικόνων μικροσκοπίου. Fluorescent in Situ Hybridization (FISH) 

  Νεοκλέους, Νικόλαος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-01)
  Η τεχνική FISH (Fluorescent in Situ Hybridization-φθορίζων in situ υβριδισμός) αναπτύχθηκε τη δεκαετία του ΄80 και αποτελεί βασική μέθοδο στην Ιατρική επιστήμη με χρήση μικροσκοπίου για διάγνωση και αξιολόγηση μίας ασθένειας. ...
 • Επεξεργασία και ανάλυση εικόνων υπερήχων B - Mode 

  Δημητριάδης, Κυριάκος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2017-12)
  Η χρήση υπερήχων (US) αποτελεί βασική μέθοδο στην σύγχρονη ιατρική διάγνωση, αφού επιτρέπει την απεικόνιση εσωτερικών δομών του ανθρώπινου ιστού σε πραγματικό χρόνο, χωρίς ακτινοβολία και με χαμηλό κόστος. Η παρουσία θορύβου ...