• Σχεδιασμός πρότυπης βιοκλιματικής κατοικίας 

    Ελευθεράκη, Γεωργία (2016-03-16)
    H ενεργειακή κατανάλωση του κτιριακού τομέα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα αυξάνεται συνεχώς. Η αύξηση αυτή οδηγεί σε χρήση περισσότερων συμβατικών καυσίμων, υποβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα του περιβάλλοντος και δημιουργώντας ...