• Πνευματική Κύπρος: Γράμματα, Τέχνες, Επιστήμες / Αφιέρωμα στον Κύπρο Χρυσάνθη / Τεύχος 388-390 

    Χριστοφίδης, Μανώλης; Ελληνικός Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων Ελλάδος; Μόντης, Κώστας, 1914-2004; Χατζηκωστής, Γεώργιος Ν. 1936-; Θεοχαρίδου, Ιάνθη, 1938-; Κυθρεώτης, Ιάκωβος, 1925-2020; Χ., Τ.; Μαραθεύτης, Μιχαλάκης Ι., 1926-; Μιχαηλίδης, Κώστας Π., 1928-1998; Πάσχος, Β., Παντελής; Πλησής, Κυριάκος, 1929-; Τσιρόπουλος, Κώστας Ε., 1930-2017; Iannelli, Michele; Καραμβάλης, Δημήτρης Ι.; Πνευματική Αδελφότης Ελληνίδων Κύπρου; Πνευματική Στέγη - Σύνδεσμος Παιδικού-Νεανικού Βιβλίου; Ένωση Συντακτών Κύπρου (2021-03-18)
    Πνευματική Κύπρος: Τεύχος 388-390, Χρονιά ΛΗ', Γενάρης-Δεκέμβρης,1998