Now showing items 236-255 of 5015

 • RF Energy harvesting circuits - Design & Implementation 

  Ταμπουρατζή, Μανόλης (2017-09-12)
  Στις μέρες μας, η παροχή Ασύρματων Ευρυζωνικών Εφαρμογών οπουδήποτε, απαιτεί την πληρέστερη κάλυψη σε ραδιοσήμα. Αν αναλογιστούμε την ύπαρξη πληθώρας Ασύρματων Συστημάτων Επικοινωνιών, όπου για τη λειτουργία τους δεσμεύουν ...
 • Risk management of large-scale operations: the case of hydrocarbon exploration in Cyprus. 

  Σιαμμάς, Αντώνης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  The exploration for hydrocarbons in the Exclusive Economic Zone of Cyprus is a subject that is dominating the public conversation in Cyprus the last decade. Especially after the economic crisis of 2013, the exploitation ...
 • Risk management strategy of insurance companies and global financial crisis. A study focusing on insurance companies globally and in Greece 

  Kotsampasi, Stergiani (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-06)
  Insurance companies are financial organizations that their core businesses are about dealing with their clients’ risks, as well as their own risks in a daily basis. Namely, effective risk management is the core business ...
 • Risk perception and human error risk management in investment banking 

  Economidou, Kakia (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-12)
  Ο κύριος στόχος αυτής της μελέτης είναι να παρέχει μια ανάλυση της αντίληψης του κινδύνου και της διαχείρισης του κινδύνου ανθρώπινου σφάλματος στον τομέα της διαχείρισης επενδύσεων και συγκεκριμένα στη διαχείριση ...
 • Risk perception: a taxonomy of theoretical models. 

  Σκαρλάτος, Κωνσταντίνος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-06)
  The perception of reality is a unique characteristic of every human. People tend to perceive the phenomena of the world and of their daily life in different ways than the person next to them. This is one of the features ...
 • Risk profile of a secondary school unit 

  Noumertzi, Christina (2017-09-18)
  The purpose of this thesis is to identify, analyze and assess the risk events taking place at a secondary school unit, aiming to create a thorough risk profile. This research consists of two parts, a thorough literature ...
 • Risk profile of invest Cyprus, the Cyprus investment promotion agency 

  Ioannou, Christos (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
  Risk management is of high importance nowadays, particularly following the recent global economic crisis and turbulent times that have changed today’s business world (Vlăduț-Severian, 2014). Corporations today face numerous ...
 • Robots in telecommunications: can call center agents be supplemented by robots? 

  Μουξούρη, Αθηνά (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  The goal of this Master Thesis is to identify whether robots or intelligent machines could be used in call centers to supplement human element behind the customer calls. More specifically we will attempt to answer the ...
 • S2S (Screen To Stage) Από την οθόνη στη σκηνή: Δυο περιπτωσιολογικές μελέτες στην Κύπρο 

  Κωνσταντινίδου, Αγγέλα (2017-09-13)
  Η μεταπτυχιακή διατριβή επικεντρώνεται στη διασκευή κινηματογραφικών ταινιών σε θεατρικές παραστάσεις. Παρουσιάζει τη θεωρία της διασκευής και των ειδικών χαρακτηριστικών της, επιχειρώντας να καλύψει τη βιβλιογραφική και ...
 • Safety culture in industry 4.0 

  Koudouni, Evangelia (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  The purpose of this Master Thesis is to identify the factors influencing, defining and shaping the safety culture of an organization and the way organization’s leadership practices can influence safety attitude and behaviors. ...
 • Sale and Lease Back ακινήτων: Ένα χρηματοοικονομικό, φορολογικό και λογιστικό εργαλείο 

  Σώρας, Ευάγγελος (2012-07-26)
  Όσοι ασχολούνται με την επιστήμη της χρηματοοικονομικής / τραπεζικής γνωρίζουν, ότι η πώληση και επαναμίσθωση (sale and lease back) ακινήτου αποτελεί ένα σημαντικό χρηματοοικονομικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις. Εκείνο ...
 • Scratch. Η γραφική γλώσσα προγραμματισμού στη διδακτική πράξη 

  Φιλίππου, Βάϊος (2012-07-04)
  Στα πλαίσια της παρούσας Μεταπτυχιακής Διατριβής διερευνώνται θέματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση της γλώσσας προγραμματισμού Scratch στη διδασκαλία της πληροφορικής στη Γ’ τάξη του Ενιαίου Λυκείου. Συγκεκριμένα στο ...
 • Security and privacy issues in federated learning systems 

  Ξάνθος, Τέγγερης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021)
  Η έννοια του Federated Learning (FL) περιλαμβάνει την κατάρτιση στατιστικών μοντέλων σε κέντρα δεδομένων, όπως κινητά τηλέφωνα ή νοσοκομεία, διατηρώντας ταυτόχρονα τα δεδομένα τοπικά. Η εκπαίδευση σε ετερογενή και δυνητικά ...
 • Service quality and student satisfaction at the Open University of Cyprus 

  Siakalli, Ioanna (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  In today’s new context of higher education, universities are facing issues of increased competition and privatisation, and are struggling to maintain an advantage in their target markets. Within this setting, students are ...
 • Shipping finance 

  Charalambous, Constantina (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-06)
  By the term finance, it is meant the lending of money for starting, completing or improving a business or business with ease in reimbursing the amount. By the term shipping finance, we mean the process of borrowing money ...
 • Site - specific: -Η πολιτική διάσταση της αρχιτεκτονικής στο θέατρο και την Performance 

  Τσώνος, Αλέξανδρος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
  Σκοπός αυτής της διατριβής είναι να παρακολουθήσει την πορεία της site-specific επιτέλεσης, σε τρείς ιστορικές περιόδους, μέσα από το φίλτρο της πολιτικής διάστασης που φέρει η κάθε παράσταση. Βασικό μας ζητούμενο, δηλαδή, ...
 • Skype, Whatsapp, Viber, και παρόμοιες δωρεάν εφαρμογές επικοινωνίας: Απειλές, προκλήσεις και ευκαιρίες για τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο 

  Ζήνωνος, Ζήνωνας (2016-09-13)
  Η ραγδαία ανάπτυξη στην τεχνολογία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας η οποία έχει κάνει εφικτή και πιο προσιτή τη μετάδοση δεδομένων με πολύ ψηλές ταχύτητες, καθώς και η εξέλιξη και διείσδυση των ‘έξυπνων τηλεφώνων’, αλλιώς ...
 • Social Media Intelligence - SOCMINT: Προκλήσεις και προοπτικές για τις υπηρεσίες πληροφοριών 

  Πουλάκη, Βασιλική (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Η εντυπωσιακή ανάπτυξη των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) ως συμπληρωματικής πηγής πληροφοριών, έχει αναδειχθεί σε επικουρικό εργαλείο πληροφόρησης “Social Media Intelligence – SOCMINT”, το οποίο είναι αρωγός στη ...
 • Social media marketing and organizational performance. 

  Κασσινού, Ολίβια-Χριστιάνα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-06)
  The present study dealt with the social media and was completed through three chapters, where more analytically the social media were analyzed in the first place, their importance was defined on the internet, their main ...
 • Social Media Marketing. Καταναλωτική συμπεριφορά χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

  Παπαδημητρίου, Ευσταθία (2015-07-21)
  Στην παρούσα διατριβή εξετάζεται η καταναλωτική συμπεριφορά των χρηστών των Social Media και διερευνώνται οι συνήθειές τους και ο βαθμός στον οποίο επηρεάζονται από την ποιότητα της ιστοσελίδας. Η διατριβή αποτελείται ...