Now showing items 216-235 of 5298

 • Marketing plan. Elea Golf Club 

  Ζηνούλη, Ειρήνη (2015-07-21)
  Στην παρούσα εργασία αρχικά γίνεται αναφορά στη βαρυσήμαντη προσφορά του Τουρισμού στην οικονομία της Κύπρου. Ο Τουρισμός είναι η «ατμομηχανή» της οικονομίας του νησιού και μπορεί να βοηθήσει τον τόπο να ξεπεράσει την ...
 • MarketingPlan: Θεωρητικό πλαίσιο και μελέτη περίπτωσης της Sika Hellas ABEE 

  Μάστορη, Ηλέκτρα-Ελευθερία (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-05)
  Η μεταπτυχιακή αυτή διατριβή έχει διττό σκοπό. Από την μία πλευρά γίνεται ανάλυση του τι είναι marketing plan και διερευνάται η σημασία και σημαντικότητα του. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται στην πράξη η σημασία της ανάλυσης ...
 • Measuring and analyzing maturity in risk management in primary education regarding health and safety 

  Sea, Maria (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
  This master thesis refers to the Risk Management procedures, standards, to the Risk Maturity Models and to the risk environment in general. The research focuses on the level of maturity in Risk Management in the public ...
 • Measuring organizational maturity in risk management 

  Christoforou, Elpida (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
  The prime purpose of this paper is to provide a closer insight to the understanding, application and utility of Risk Maturity Models and the benefits of their implementation in an Organizational Level. In other words, how ...
 • Measuring the effects of environmental tax policy on construction sector’s GHG emissions: Empirical evidence from EU countries 

  Iona, Maria (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-05)
  EU Member States are engaged in understanding the mechanisms that create opportunities and threats for the market in order to be in a position to adjust their behavior towards the environmental challenges. Several policy ...
 • mHealth: Χρόνιοι ασθενείς και συστήματα υγείας 

  Λοΐζου, Ιουλιέττα (2016-09-29)
  Εισαγωγή: Τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν προκλήσεις, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και την αύξηση των ατόμων που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες. Η ραγδαία εξέλιξη της νέας τεχνολογίας, δεν θα μπορούσε ...
 • "Mind the Gap" : Η έννοια της αποσπασματικότητας στη σύγχρονη σκηνοθεσία 

  Ιωαννίδου, Κυριακή Α. (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-05)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή καταπιάνεται με το θεωρητικό (και πρακτικό) υπόβαθρο της έννοιας της αποσπασματικότητας στη σύγχρονη θεατρική πρακτική, μελετώντας την υπό το πρίσμα τόσο της γνωσιακής επιστήμης και της ...
 • Minimum capital requirements for banks in market risk: The challenge of a shift from value at risk to expected shortfall risk measure 

  Chatzivasileiadis, Ioannis (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
  Financial Institutions today are, more than ever before, subject to various types of risks which shareholders, investors and regulators expect to be timely and accurately evaluated in order to prevent financial crises. ...
 • Mitigating insider threats using bio-inspired models. 

  Nicolaou, Andreas S. (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  Insider Threat has become a huge information security issue that governments and organizations must face. The implementation of security policies and procedures may not be enough to protect organizational assets. Even with ...
 • Modelling switching behaviour of mobile phone customers. 

  Γεωργίου, Μαρία (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-06)
  The study aims to provide evidence on the drivers of customer switching in the mobile phone industry of the Cypriot market. The study’s purpose is to provide empirical evidence on the drivers of customer switching in the ...
 • Modern Technology Risks: The real risks of 5G and how people perceive them 

  Theophanous, Nicolaos (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-12)
  Introduction - The development of technology positively and negatively affects our daily lives worldwide. Every new discovery or development of technology is accompanied by risks that affect people, some positively and ...
 • Motivating employees in the private sector 

  Michael, Maria (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-05)
  The purpose of this research is to present theories regarding employee motivation. Then, cases around the world will be examined in order to identify how well known organizations deal with employee motivation. Specifically, ...
 • Motivating people in an educational institution workplace. Theory and practice 

  Παπαγιάννης, Νικόλαος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-05)
  The goal of this study is to identify and assess the motivation level of “Team A” employees of ‘University X’, to compare the results with the existing theoretical framework and to provide suggestions on how to enhance it, ...
 • Motivation of employees in private companies in Cyprus 

  Ioannou, Dora (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  The aim of this paper is to investigate what incentives motivate and satisfy employees in private companies in general and during pandemic. A primary quantitative survey was conducted in the private sector in Cyprus. ...
 • Multi-criteria decision analysis in risk evaluation of e shopping 

  Charilaou, Maria (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  The development of e-commerce has increased the popularity of online shopping worldwide making it one of the most frequent purposes of using internet. Consumers' perceived risks of online shopping becomes a hot topic to ...
 • Multicreteria evaluation in measuring student satisfaction: the case of Open University Cyprus 

  Veniamin, Veniamin (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
  The purpose of this postgraduate dissertation is to investigate students’ satisfaction with Higher Education Institutes (HEIs). In particular, the present dissertation represents a study dealing with the evaluation of ...
 • New Product Launch: How to introduce innovative pain medication in a high competitive market 

  Turki, Fadi Ianis (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-12)
  The pharmaceutical industry is extremely fast-paced and competitive, especially among generic pharmaceutical companies where copying originators and price battles are the norm. Competition is becoming so intense in the ...
 • NPLs-NPEs: Ο λειτουργικός τους ρόλος στην αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος 

  Πολύδερα, Θεοδώρα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
  Τα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) περιορίζουν τις προοπτικές ανάπτυξης των τραπεζών και αποτελούν τρωτό σημείο του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του. Ως εκ τούτου, τα τελευταία χρόνια οι εποπτικές ...
 • Numerical application for the calculation of thermal transmittance of building elements. 

  Ευθυμίου, Ελένη (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-12)
  In this master thesis, six building elements, three external walls, two roofs and a column consisting of a number of layers of different materials were studied. All the building elements were studied as plane surfaces ...