• Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της κερδοφορίας των τραπεζών 

    Χερουβείμ, Ιωάννα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2022-05)
    Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση της κερδοφορίας των τραπεζών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης εργασίας έχει πραγματοποιηθεί ποσοτική έρευνα χρησιμοποιώντας ...