• Αντιμετώπιση απειλών με χρήση Dark-Web και τεχνητής νοημοσύνης 

    Μουλάς, Ισίδωρος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-11)
    Η αντιμετώπιση των απειλών από τους κυβερνοεγκληματίες είναι ένα πεδίο εργασίας και έρευνας το οποίο είναι εξαιρετικά περίπλοκο, χαοτικό και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις. Οι επιθέσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ...