• Ιδιωτικότητα σε έξυπνους ψηφιακούς βοηθούς (Smart Virtual Assistants) 

    Χριστοφή, Αλέξανδρος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-11)
    Η εργασία αυτή μελετά τις προκλήσεις που υπάρχουν όσον αφορά την ιδιωτικότητα που υπάρχει κατά την χρήση Έξυπνων Ψηφιακών Βοηθών (ΕΨΒ) που υπάρχουν ως επί τον πλείστων στα σπίτια των χρηστών. Ανεξάρτητα με τα μέτρα και ...