• Εμβολιασμοί σε παιδιά: ιατρική, βιοηθική και νομική διάσταση 

    Δρονούδας, Νικόλαος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2017)
    Παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή του μαζικού εμβολιασμού αποτελεί την πιο επιτυχημένη, ασφαλή και αποδοτική μέθοδο πρόληψης λοιμωδών νοσημάτων, υπάρχει μία όλο και αυξανόμενη μερίδα του πληθυσμού που αντιτίθεται στην κοινή ...