• Ηγεσία και ποιότητα σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς 

    Στριφτάρας, Ανδρέας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-12)
    Η παρούσα εργασία επιχειρεί να μελετήσει την έννοια της ποιότητας, τη διαχείριση ποιότητας και τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, τους θεμελιωτές της, αλλά και την εφαρμογή της στην εκπαίδευση. Επιπλέον, επιχειρεί να αναλύσει ...