• Η σχέση του εργασιακού στρες και της απόδοσης 

    Ιακώβου, Ηλιάνα (2015-10-08)
    Εισαγωγή: αρκετές έρευνες ερεύνησαν τη σχέση του στρες ή του εργασιακού στρες με την επαγγελματική απόδοση. Πολλές έρευνες ανακάλυψαν ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του στρες ή του εργασιακού στρες με την επαγγελματική ...