• Ανάπτυξη εξεταστικού ημερολογίου 

    Παπαϊωάννου, Γεώργιος (2012-07-05)
    Η κατάρτιση ενός εξεταστικού ημερολογίου σε ένα τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι μία ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία για το διοικητικό προσωπικό του πανεπιστημίου ιδιαίτερα όταν η διαδικασία αυτή γίνεται χωρίς κάποια ...
  • Ανάπτυξη εξεταστικού ημερολογίου, εκτεταμένες δοκιμές και διαχείριση πειραματικών δεδομένων 

    Κουκίδης, Κωνσταντίνος (2013-07-04)
    Στη παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά περιγράφονται ενδεικτικά προβλήματα χρονοπρογραμματισμού που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Για καθένα από τα προβλήματα αυτά καταγράφονται βασικοί κανόνες ...