• Ανισότητες στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα 

    Γαλάνη, Βασιλική (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
    Εισαγωγή: Οι κοινωνικές ανισότητες στην υγεία είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο που παρατηρείται σε όλες τις χώρες. Παρά την αξιοσημείωτη πρόοδο που έχει σημειωθεί στο επίπεδο της υγείας του πληθυσμού παγκοσμίως, μεγάλες ...