• Η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων στην Κύπρο 

    Αγριδιώτης, Κωνσταντίνος (2017-08-08)
    To θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή είναι οι λειτουργίες και οι τάσεις του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα παραγωγής στην Κύπρο με έμφαση στη μεταποιητική διαδικασία παρουσιάζοντας ...