• Το προφίλ του κακοποιημένου παιδιού στην περιοχή της Πάτρας 

    Νικολακοπούλου, Αικατερίνη (2017-02-13)
    Εισαγωγή: Το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα κοινωνικής παθογένειας στο βαθμό που επηρεάζει συμπεριφορές και στάσεις που μεγενθύνονται σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Σκοπός: Η ανάδειξη ...