• Τραπεζικά συστήματα - Capital controls 

    Παπαθανασίου, Αθανασία (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2017-04)
    Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθούν εις βάθος οι συνέπειες της επιβολής των ελέγχων κεφαλαίου στην Ελλάδα, οι οποίοι επιβλήθηκαν τον Ιούνιο του 2015. Το θέμα καλύπτεται σε θεωρητικό επίπεδο μέσα από την ...