• Επιπτώσεις των Capital Controls στην οικονομία και κοινωνία 

    Καρύδη, Ιωάννα (2016-09-12)
    Οι χρηματοοικονομικές κρίσεις αποτελούσαν και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της οικονομικής ιστορίας. Οι αστάθειες και οι ανισορροπίες που τις προκαλούν είναι απόλυτα συνυφασμένες με την οικονομική ζωή. Άλλοτε είναι ...
  • Τραπεζικά συστήματα - Capital controls 

    Παπαθανασίου, Αθανασία (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2017-04)
    Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθούν εις βάθος οι συνέπειες της επιβολής των ελέγχων κεφαλαίου στην Ελλάδα, οι οποίοι επιβλήθηκαν τον Ιούνιο του 2015. Το θέμα καλύπτεται σε θεωρητικό επίπεδο μέσα από την ...