• Μέθοδοι αποτίμησης εταιρειών: Η περίπτωση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

    Βαγιάκος, Ηρακλής-Ιωάννης (2012-07-13)
    Η Ελληνική Κυβέρνηση στο πλαίσιο των προσπαθειών της για μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του χρέους της χώρας καταβάλει σημαντική προσπάθεια προώθησης ενός φιλόδοξου προγράμματος αποκρατικοποιήσεων το οποίο μεταξύ ...