• Η "Σαγήνη" στο θέατρο του Θ. Τερζόπουλου και στην παράσταση "Alarme" 

    Κήκου, Αικατερίνη (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021)
    Η παρούσα διατριβή επιχειρεί να δείξει πώς θεματοποιείται η έννοια της σαγήνης στο έργο του Θεόδωρου Τερζόπουλου, παίρνοντας ως υπόδειγμα την παράσταση ALARME. Το θεωρητικό μέρος της εργασίας επιχειρεί να περιγράψει τις ...