• Η βασική σειρά όρων στη νεοελληνική πρόταση 

    Παλτζής, Παναγιώτης (2016-09-01)
    Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή προσπαθούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα ποια είναι η βασική σειρά όρων στη νεοελληνική πρόταση. Αρχικά παρουσιάζουμε την Πληροφοριακή Δομή της Πρότασης, δηλαδή την αλληλεπίδρασή της με το ...