• Το internet banking μέσω του i-bank της Εθνικής Τράπεζας 

    Μπαλοδήμος, Στέργιος (2015-07-15)
    Από το 2000 και μετά το Internet έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Πλέον δεν υπάρχει σχεδόν κανένα νοικοκυριό που να μη διαθέτει πρόσβαση στο Internet. Ως απόρροια αυτού του φαινομένου επόμενο ήταν οι τράπεζες να στραφούν ...