• Η λειτουργία του χρόνου στο Φιλοκτήτη του Σοφοκλή 

    Μπακύρας, Βασίλειος (2015-07-21)
    Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή μελετάται η χρήση των κατηγοριών του χρόνου στο Φιλοκτήτη του Σοφοκλή. Στόχος είναι να διαγνωστούν οι προθέσεις του ποιητή αναφορικά με την αξιοποίηση του χρόνου ως θεμελιώδους στοιχείου ...