Πρόταση υλοποίησης εθνικού στραγικού σχεδίου για την άνοια

Ιδρυματικό αποθετήριο Κυψέλη

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Σοφιανοπούλου, Στέλλα
dc.contributor.author Αποστολίδου, Αναστασία
dc.contributor.other Apostolidou, Anastasia
dc.coverage.spatial Κύπρος el_GR
dc.date.accessioned 2011-07-28
dc.date.accessioned 2011-07-28T12:54:11Z
dc.date.available 2011-07-28T12:54:11Z
dc.date.copyright 2010
dc.date.issued 2011-07-28
dc.identifier.other MBA/2010/00019 el_GR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11128/95
dc.description Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. el_GR
dc.description.abstract Η αύξηση του μέσου όρου ζωής στις αναπτυγμένες και κυρίως στις υπό ανάπτυξη χώρες, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συχνότητας εμφάνισης των παθήσεων της τρίτης ηλικίας, συμπεριλαμβανομένου της άνοιας. Σήμερα, οι άνοιες με συχνότερη την νόσο Αλτσχάιμερ (50-60% του συνόλου), αποτελούν μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Ο αριθμός των ασθενών αυξάνεται αλματωδώς, υπάρχουν 35.000.000 ασθενείς παγκοσμίως, 6.000.000 στην Ευρώπη και 180.000 στην Ελλάδα. Στο μέλλον ο αριθμός και το κόστος της φροντίδας των ατόμων με άνοια θα αυξηθεί σημαντικά. Η Παγκόσμια Εταιρεία Alzheimer (ADI) υπολόγισε πως υπάρχουν 35.6 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν με άνοια παγκοσμίως, αριθμός που θα ανέλθει σε 65.7 εκ. μέχρι το 2030 και σε 115.4 εκ. μέχρι το 2050. Όπως είναι κατανοητό πρόκειται για μία ασθένεια η οποία λαμβάνει διαστάσεις επιδημίας. Απαιτείται συνεπώς παγκόσμια δράση, ώστε να αντιμετωπιστεί η πιο σημαντική κρίση υγείας του 21ου αιώνα. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση για την Νόσο Alzheimer (ADI - World Alzheimer Report - 2010), το κόστος της άνοιας παγκοσμίως θα ξεπεράσει το 1% του παγκοσμίου Α.Ε.Π. το 2010, φτάνοντας τα 604 δις δολάρια (US$). Το μέγεθος του προβλήματος είναι τέτοιο, ώστε να θεωρείται παγκόσμια πρόκληση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί και να αποτελέσει προτεραιότητα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αλλά, και να συμπεριληφθεί στην ατζέντα των κυβερνήσεων όλων των χωρών, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδος. Η πρόταση για την εκπόνηση ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την άνοια έχει σαν όραμα την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με άνοια και των οικογενειών τους. Καθώς ο αριθμός των ατόμων με άνοια θα διπλασιαστεί μέχρι το 2030 και θα τριπλασιαστεί μέχρι το 2050, προβάλλεται επιτακτική η ανάπτυξη σχεδίων, πολιτικών και στρατηγικών έρευνας για μακροχρόνια περίθαλψη, που θα εστιάζουν στην υποστήριξη των ασθενών και των περιθαλπόντων. el_GR
dc.format.extent 56 σ. el_GR
dc.language gr el_GR
dc.language.iso gr el_GR
dc.subject Παθήσεις της τρίτης ηλικίας el_GR
dc.subject Αλτσχάιμερ el_GR
dc.title Πρόταση υλοποίησης εθνικού στραγικού σχεδίου για την άνοια el_GR
dc.type Μεταπτυχιακή Διατριβή el_GR
dc.description.translatedabstract The increase in longevity in developed and especially in developing countries has resulted in an increase in the incidence of diseases of the elderly, including dementia. Today, all forms of dementia, the most common of it is Alzheimer's disease (50-60% of total), consist a major medical, social and economic problem. The number of patients is increasing rapidly, there are 35,000,000 patients worldwide, 6,000,000 in Europe and 180,000 in Greece. In the future the number and cost of care for people with dementia will increase significantly. The International Association of Alzheimer’s Disease (ADI) has estimated that there are 35.6 million people living with dementia worldwide, a figure that will rise to 65.7 million by 2030 and 115.4 million by 2050. As it is understood, it is a disease that takes epidemic proportions. Therefore, global action is needed so as to address the most significant health crisis of the 21st century. According to the World Report on Alzheimer Disease (ADI - World Alzheimer Report - 2010), the worldwide cost of dementia will exceed 1% of world GDP in 2010, reaching 604 billion dollars (US $). The size of the problem is such, that is a global challenge which must be confronted and constitute a priority of the World Health Organization but also to be included in the agenda of governments of all countries, including Greece. The proposal of developing a national strategic plan for dementia has as a vision to improve the quality of life of people with dementia and their families. As the number of people with dementia will double by 2030 and triple by 2050, it is an imperative need to develop plans, policies and research strategies for long-term care, that will focus on supporting patients and their carers. el_GR
dc.format.type Μεταπτυχιακή Διατριβή el_GR


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στην Κυψέλη


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου