Διοίκηση και οργάνωση μονάδων μαζικής εστίασης

Ιδρυματικό αποθετήριο Κυψέλη

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Κλαδής, Παναγιώτης
dc.contributor.author Καλυβά, Βασιλική
dc.contributor.other Kaliva, Vasiliki
dc.coverage.spatial Κύπρος el_GR
dc.date.accessioned 2011-07-28
dc.date.accessioned 2011-07-28T12:19:47Z
dc.date.available 2011-07-28T12:19:47Z
dc.date.copyright 2010-05
dc.date.issued 2011-07-28
dc.identifier.other MBA/2010/00011 el_GR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11128/93
dc.description Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές σ. 79-80 el_GR
dc.description.abstract Αφορμή για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος στάθηκε η προσωπική μου εμπειρία στο χώρο του εστιατορίου. Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε με σκοπό να διαπιστωθούν αν 1ον οι μονάδες μαζικής εστίασης στο νομό Ευρυτανίας ακολουθούν τις βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας και 2ον οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο αποβλέπουν στον εκσυγχρονισμό καθώς και στην βελτίωση της λειτουργίας των μονάδων τους. Η συγκεκριμένη εργασία απευθύνεται σε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μαζικής εστίασης καθώς και σε κάθε αναγνώστη που ενδιαφέρεται να εμπλουτίσει τις γνώσεις του γύρω από την οργάνωση μιας εστιατορικής μονάδας. Η εργασία αποτελείται από δυο μέρη: το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο θεωρητικό μέρος αναλύονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι μονάδες μαζικής εστίασης όπως η διαμόρφωση των χώρων, το μενού, το προσωπικό, οι κανόνες υγιεινής στο προσωπικό και στα τρόφιμα. Επιπλέον, στο θεωρητικό μέρος γίνεται μια αναφορά και στους τρόπους προβολής μιας εστιατορικής επιχείρησης. Στο ερευνητικό μέρος γίνεται μια έρευνα σε εστιατόρια, πιτσαρίες, σνακ μπαρ και ταβέρνες της περιοχής. Η μέθοδος που θα χρησιμοποιείται για την διεξαγωγή της έρευνας είναι η ποσοτική μέθοδος. Πραγματοποιήθηκε μια δειγματοληπτική έρευνα η οποία βασίστηκε σε ερωτηματολόγια Στόχος της έρευνας είναι η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας αυτών των μονάδων, ο εντοπισμός των αδυναμιών και ελλείψεων. Το γενικό συμπέρασμα που αναδύεται από την έρευνα είναι ότι οι επισιτιστικές μονάδες του Νομού Ευρυτανίας λειτουργούν έχοντας ελλείψεις: στο μορφωτικό επίπεδο, στο προσωπικό και στην εκπαίδευση αυτού καθώς και στο σεβασμό απέναντι στα θέλω του πελάτη. Ολοκληρώνοντας την εργασία μου παρουσιάζω κάποιες προτάσεις για την βελτίωση των μονάδων επισιτισμού σύμφωνα με μια μελέτη του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων el_GR
dc.format.extent 85 σ. el_GR
dc.language gr el_GR
dc.language.iso gr el_GR
dc.subject Μονάδες Μαζικής Εστίασης el_GR
dc.title Διοίκηση και οργάνωση μονάδων μαζικής εστίασης el_GR
dc.type Μεταπτυχιακή Διατριβή el_GR
dc.description.translatedabstract The reason for the selection of this specific topic was my personal experience within the restaurant space. This present project was compiled first of all with the view to ascertaining if the restaurant in the prefecture of Evrytania follows the basic principles of organization and function and second if the entrepreneurs who do business in this field aim at the modernization as well as the enhancement of the function of their units. The specific project not only addresses the businessmen in this field but also every reader interested in enriching their knowledge when it comes to the organization of a restaurant. The project consists of a theoretical and a searching part. The theoretical part analyses the prerequisites that the restaurant have to fulfill such as space configuration, the menu, the staff as well as the hygiene rules applied to the staff and the food. In addition, an account of the ways to promote a restaurant business is given in this part. The searching part deals with a sampling survey based on questionnaires which is conducted in local restaurants, pizzerias, snack bars and taverns, with the use of the quantitative method. The goal of survey is the understanding of how these units function, the detection of weaknesses and deficiencies. The general outcome emerging from this survey is that the restaurants of the prefecture of Evrytania operate yet lacking educational background, staff and their own education as well as the respect towards the customer’s needs. Finally, I present some suggestions about the improvement of the restaurants according to a study of the Greek Tourist Enterprises Association. el_GR
dc.format.type Μεταπτυχιακή Διατριβή el_GR


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στην Κυψέλη


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου