Ενδοεπιχειρησιακές επικοινωνίες-Ανθρώπινες σχέσεις και συμπεριφορές στον χώρο εργασίας. Πρακτική εφαρμογή και έρευνα στην εταιρεία EVEREST A.E

Ιδρυματικό αποθετήριο Κυψέλη

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Αναζήτηση στην Κυψέλη


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου