Ο ρόλος και η αποτελεσματικότητα της επιτροπής κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ. (Το εποπτικό σύστημα χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ελλάδα και η ανάγκη υιοθέτησης ενός πιο εξελιγμένου μοντέλου εποπτείας.)

Ιδρυματικό αποθετήριο Κυψέλη

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Αναζήτηση στην Κυψέλη


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου