Αφήγηση και παραμύθια: Η συμβολή του θεάτρου στην εκπαίδευση στην αναθεώρηση των παραμυθιών των αδερφών Γκριμμ

Ιδρυματικό αποθετήριο Κυψέλη

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Πίγκου-Ρεπούση, Μυρτώ
dc.contributor.author Μέμου, Σταματία
dc.contributor.other Memou, Stamatia
dc.coverage.spatial Κύπρος el_GR
dc.date.accessioned 2017-09-13
dc.date.accessioned 2017-09-13T09:46:58Z
dc.date.available 2017-09-13T09:46:58Z
dc.date.copyright 2017-05
dc.date.issued 2017-09-13
dc.identifier.other ΘΣΠ/2017/00076 el_GR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11128/3122
dc.description Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. el_GR
dc.description.abstract Στην παρούσα διατριβή αναλύεται η σπουδαιότητα της αφήγησης και του παραμυθιού στη ζωή και την εκπαίδευση των παιδιών. Κατόπιν, γίνονται προσεγγίσεις στα παραμύθια των αδερφών Γκριμμ και τους τρόπους που αναλύονται από τους μελετητές τους. Επίκεντρο αποτέλεσαν τα στερεότυπα που σχετίζονται με το γυναικείο φύλο και τους συχνά βίαιους μηχανισμούς καταστολής τους με στόχο την εναρμόνιση, με τα συζυγικά και μητρικά πρότυπα. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι τρόποι που μπορεί το Θέατρο/ Δράμα στην Εκπαίδευση να αναδείξει την αφήγηση/ το παραμύθι/ την ιστορία αλλά και την ανάγκη αποδόμησης των στερεοτύπων μέσα από τη λογική της αναθεώρησης των παραμυθιών. Το Θέατρο/ Δράμα στην Εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος ζύμωσης των ιδεών της αναθεώρησης και να τις προσεγγίσει μέσα από τεχνικές και συμβάσεις. Τέλος, προτάθηκε ένα δικό μας παραμύθι, με αναθεωρητική ματιά και μερικές τεχνικές του Θεάτρου/ Δράματος στην Εκπαίδευση μέσα από τις οποίες θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Η συλλογή του υλικού έγινε κυρίως μέσω βιβλιογραφικής έρευνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν τη σπουδαιότητα της αφήγησης στην οργάνωση των προσωπικών μας ιστοριών και της ιδέας για το ποιοι είμαστε και οδήγησαν στην ανάγκη για αναθεώρηση των παραμυθιών, ως πράξη ενδυνάμωσης. Διότι, σύμφωνα με τον Jack Zipes ‘’ενώ όλοι θέλουμε να αφηγηθούμε τις ζωές μας, εντούτοις, λίγοι από εμάς μπορούμε γιατί μας λείπει η διαίσθηση και η γνώση των τεχνικών. Χρειάζεται από μικρή ηλικία να μάθουμε τις στρατηγικές της αφήγησης ώστε να αντιληφθούμε ότι μπορούμε να γίνουμε οι προσωπικοί αφηγητές της ζωής μας και να προσπαθήσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή τα όνειρά μας’’ (Zipes 1995: 4). el_GR
dc.format.extent viii, 59 σ. 30 εκ. el_GR
dc.language gr el_GR
dc.language.iso gr el_GR
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess el_GR
dc.subject Θεατροπαιδαγωγική -- Εκπαίδευση el_GR
dc.subject Theatre education el_GR
dc.subject Θεατροπαιδαγωγική el_GR
dc.title Αφήγηση και παραμύθια: Η συμβολή του θεάτρου στην εκπαίδευση στην αναθεώρηση των παραμυθιών των αδερφών Γκριμμ el_GR
dc.type Μεταπτυχιακή Διατριβή el_GR
dc.description.translatedabstract In the following dissertation the importance of narration and fairy tales in children's lives and education is being discussed. Later, the Grimm's fairy tales are approached along with the ways they are analyzed by the scholars. Main focus was given to the stereotypes related to the female gender and their suppressive mechanisms, often violent, with the aim of harmonizing with the marital and maternal etiquette. Then, a presentation followed of the ways Theatre/ Drama in Education can promote the narrative/ fairy tale/ story and the need of deconstructing stereotypes within the logic of fairy tale revision. Theatre/ Drama in Education can work as a place of fostering ideas of revision and approach them through various techniques and conventions. Finally, a fairy tale of our own is put forward, with a revising viewpoint, as well as some techniques of Theatre/ Drama in Education through which it could be applied. The gathering of the material was mainly through books and research articles. The results of the research highlighted the importance of narrative in organizing our personal stories as well as in the idea of who we are, and led to the necessity of fairy tale revision, as an act of empowerment. Since, according to Jack Zipes, “We all want to narrate our lives, but very few of us have been given the techniques and insight that can help us form plots to reach our goals. We need to learn strategies of narration when we are very young in order to grasp that we can become our own narrators, the storyteller of our lives … and try to put the dreams of our lives into effect” (Zipes 1995: 4). el_GR
dc.format.type pdf el_GR


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στην Κυψέλη


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου