Αξιολόγηση ενεργειακών καλλιεργειών με περιβαλλοντικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς παράγοντες με τη χρήση της μεθόδου της πολυκριτηριακής ανάλυσης λήψης αποφάσεων

Ιδρυματικό αποθετήριο Κυψέλη

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Αναζήτηση στην Κυψέλη


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου