Αξιολόγηση και εφαρμογή μετρικών ποιότητας εμπειρίας (QoE) και υπηρεσίας (QoS) σε τηλεφωνικό κέντρο VoIP

Ιδρυματικό αποθετήριο Κυψέλη

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Αναζήτηση στην Κυψέλη


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου