Χρηματοοικονομική ανάλυση οικονομικών καταστάσεων Ελληνικών τραπεζών, και συγκριτική διερεύνηση μεταξύ Ελληνικού Λογιστικού Γενικού Σχεδίου και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για την περίοδο 2004 έως 2009

Ιδρυματικό αποθετήριο Κυψέλη

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Αναζήτηση στην Κυψέλη


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου