Η εφαρμογή του ISO9001:2000 στον τραπεζικό κλάδο: Μελέτη περίπτωσης: Παγκρήτια Συναιτεριστική Τράπεζα

Ιδρυματικό αποθετήριο Κυψέλη

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Αναζήτηση στην Κυψέλη


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου