Η δημογραφική γήρανση του ελληνικού πληθυσμού, ως πρόκληση για τον επαναπροσδιορισμό των υπηρεσιών υγείας και οι δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών δομών

Ιδρυματικό αποθετήριο Κυψέλη

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μωραϊτης, Ευάγγελος
dc.contributor.author Καφετζάκη-Σωμαρά, Παρασκευή
dc.contributor.other Kafetzaki-Somara, Paraskevi
dc.coverage.spatial Κύπρος el_GR
dc.date.accessioned 2011-08-02
dc.date.accessioned 2011-08-02T13:25:16Z
dc.date.available 2011-08-02T13:25:16Z
dc.date.copyright 2010-09
dc.date.issued 2011-08-02
dc.identifier.other ΔΜΥ/2010/00036 el_GR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11128/146
dc.description Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. el_GR
dc.description.abstract Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίπτωσης του φαινόμενου της δημογραφικής γήρανσης του Ελληνικού πληθυσμού στις υπηρεσίες υγείας της χώρας, ως πρόκληση για τονεπαναπροσδιορισμό τους. Η ανάπτυξη εναλλακτικών δομών παροχής υπηρεσιών υγείας στους ηλικιωμένους, είτε αφορούν στη δημιουργία νέων δομών, είτε στην τροποποίηση της λειτουργίας δομών που ήδη λειτουργούν, θεωρείται ότι αποτελεί μια ρεαλιστική και βιώσιμη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η Τηλεϊατρική είναι μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα της χιλιομετρικής απόστασης των αστικών κέντρων από τις αγροτικές περιοχές και αποτελεί μορφή παροχής υπηρεσιών υγείας σε πραγματικό χρόνο χωρίς να απαιτείται μετακίνηση του ασθενή. Η μελέτη βασίστηκε στην παρακολούθηση με την μέθοδο της Τηλεψυχιατρικής 53 ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα άνω των 15 ετών που παρακολουθούνται από το κέντρο υγείας στο οροπέδιο Λασιθίου και έχουν νοσηλευθεί για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα σε ψυχιατρικές δομές. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για να αντληθούν συμπεράσματα είναι αυτή της σύστασης ομάδων ασθενών (Focus group) για συζήτηση και συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου ικανοποίησης από το πρόγραμμα, το οποίο ακολούθησαν κατά τη διάρκεια της μελέτης. Σε αυτές τις συναντήσεις ετίθεντο μια σειρά από ερωτήματα και σε καθένα από αυτά δινόταν ένα χρονικό περιθώριο για να απαντηθούν. Διανεμήθηκαν 53 ερωτηματολόγια, ένα σε κάθε ασθενή επιστράφηκαν συμπληρωμένα και τα 53. Οπότε το ποσοστό είναι 100%. Τα στοιχεία που μελετήθηκαν είναι κοινωνικά-δημογραφικά, η συχνότητα των διαγνώσεων, η συχνότητα των συνταγογραφήσεων, στοιχεία της λειτουργίας της Τηλεψυχιατρικής συνδέσεως και ποσοστά αντιμετώπισης των περιστατικών και ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών. Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι ενθαρρυντικά για την χρήση της Τηλεϊατρικής και δίνουν ηχηρή απάντηση στο ερώτημα της ωφελιμότητας από την χρήση εναλλακτικών μορφών παροχής ιατρικής φροντίδας ως προς τον επαναπροσδιορισμό των υγειονομικών υπηρεσιών. el_GR
dc.format.extent 85 σ. πιν., 30 εκ. el_GR
dc.language gr el_GR
dc.language.iso gr el_GR
dc.subject Δημογραφική Γήρανση el_GR
dc.subject Επαναπροσδιορισμός υπηρεσιών υγείας el_GR
dc.subject Τηλεϊατρική el_GR
dc.subject Τηλεψυχιατρική el_GR
dc.subject Population Ageing el_GR
dc.subject redefinition of medical services el_GR
dc.subject Telemedicine el_GR
dc.subject Tele-psychiatric el_GR
dc.title Η δημογραφική γήρανση του ελληνικού πληθυσμού, ως πρόκληση για τον επαναπροσδιορισμό των υπηρεσιών υγείας και οι δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών δομών el_GR
dc.type Μεταπτυχιακή Διατριβή el_GR
dc.description.translatedabstract The aim of the present study was to investigate into the consequence of the population ageing in medical services in Greece, so as to provoke its redefinition. The development of alternative forms of medical services in elderly people, either this concerns the creation of new forms or the modification of the existing forms’ application, is considered to be a realistic and viable solution to the problem. Tele-medicine is an attractive solution to the problem of kilometric distance from the cities to rural areas and it is a kind of real time medical service without the need to transport the patient. 53 participants (aged 15+) were interviewed between the months of February 2010 – April 2010. The patients are from the health centre of Lasithi plateau. The criteria for this region selection were geographic and developmental. The method used was the conduction of a focus group and conversation. During those meetings a series of questions were given and the participants replied in a specific time frame. The results present a positive feedback on the use of tele-medicine and alternative forms of medical services in the course of redifining the medical services. el_GR
dc.format.type pdf el_GR


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στην Κυψέλη


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου