Πλοήγηση ανά Συγγραφέα "Agapiou, Maria"

Ιδρυματικό αποθετήριο Κυψέλη

Πλοήγηση ανά Συγγραφέα "Agapiou, Maria"

Ταξινόμηση κατά: Σειρά: Αποτελέσματα:

  • Αγαπίου, Μαρία (2016-09-01)
    Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις συνιστούν βασικό πρόβλημα δημόσιας υγείας στην παγκόσμια κοινότητα και οξύ πρόβλημα κατά την παροχή υγειονομικής φροντίδας στον ελλαδικό χώρο. Σκοπός: Σκοπός της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν ...