Πλοήγηση ανά Θέμα "Aetolic dialect -- Deletion of unstressed"

Ιδρυματικό αποθετήριο Κυψέλη

Πλοήγηση ανά Θέμα "Aetolic dialect -- Deletion of unstressed"

Ταξινόμηση κατά: Σειρά: Αποτελέσματα:

  • Κατσαντά, Ξανθή (2015-09-02)
    Στη μεταπτυχιακή αυτή διατριβή καταβλήθηκε προσπάθεια να εξετασθεί η αποβολή των άτονων φωνηέντων /i/ και /u/ στην Αιτωλική διάλεκτο όχι μόνο σε θεωρητικό αλλά κυρίως σε εμπειρικό επίπεδο γλωσσικής πράξης. Προηγείται ...