Πλοήγηση ανά Θέμα "Academic libraries -- Management"

Ιδρυματικό αποθετήριο Κυψέλη

Πλοήγηση ανά Θέμα "Academic libraries -- Management"

Ταξινόμηση κατά: Σειρά: Αποτελέσματα:

  • Σπύρου, Ελένη (2015-08-21)
    Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, οι κυπριακές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες έχουν πραγματοποιήσει μια σημαντική ανάπτυξη στους τομείς της οργάνωσης, διοίκησης και χρήσης της τεχνολογίας της πληροφόρησης. Η ανάπτυξη αυτή ...