Κυψέλη Αρχική

Ιδρυματικό αποθετήριο Κυψέλη

Ψηφιακό Αποθετήριο Κυψέλη

Το Ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου “Κυψέλη”, είναι ένας διαδικτυακός χώρος του οποίου ο στόχος θα είναι να συγκεντρώνει ένα μεγάλο μέρος της πνευματικής και ερευνητικής παραγωγής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το περιεχόμενο της “Κυψέλης” περιλαμβάνει το Ακαδημαϊκό Αποθετήριο το οποίο συγκεντρώνει τις Δημοσιεύσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΑΠΚΥ, τις Δημοσιεύσεις Διοικητικού Προσωπικού ΑΠΚΥ αλλά και οποιοδήποτε ψηφιακό υλικό έχει σχέση με τις διάφορες δραστηριότητες του ΑΠΚΥ. Το Ακαδημαϊκό Αποθετήριο επίσης καλύπτει πρωτογενές ερευνητικό υλικό δηλαδή όλες τις προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες των φοιτητών του ΑΠΚΥ, ευελπιστώντας να γίνει ένας πυρήνας συγκομιδής της γκρίζας βιβλιογραφίας του Α.Π.ΚΥ.

Στην “Κυψέλη” επίσης καταχωρούνται σε ξεχωριστή κατηγορία με την ονομασία Ψηφιακές Συλλογές, ειδικές ψηφιοποιημένες συλλογές που προκύπτουν από διάφορες συνεργασίες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με διαφόρους οργανισμούς, ιδρύματα και υπηρεσίες.

Κοινότητες στην Κυψέλη

Αναζήτηση στην Κυψέλη